Expert

Social Trade

by vzw aPart

 

De doelgroep waar we vandaag in het onderwijs mee te maken krijgen stelt ons voor grote uitdagingen.

Expert by Social Trade wil scholen hier graag in ondersteunen.

De manier waarop deze ondersteuning kan geboden worden is op maat van en in overleg met de school.

 

• Individuele coaching van leerkrachten die op drempels botsen in hun functioneren als leerkracht.

• Coaching en ondersteuning van het zorgteam.

• Procesbegeleiding zorg- en sanctiebeleid (op klasniveau, graadniveau, schoolniveau).

• Intervisie voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders,...

• Ondersteuning in de organisatie van pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen.

• Workshops (methodieken, herstelgericht werken, stijlen & stijlen,...)

• Teambuilding

• Vorming op maat

 

Kostprijs:

 

Individuele coaching: € 45/ uur (+ km vergoeding)

 

Vorming/ondersteuning in groep:

 

€ 100 / uur (+ km vergoeding) bij een traject/workshop minder dan 4 uren

€ 90 / uur (+ km vergoeding) bij een traject/workshop minder dan 2 dag delen (1 dagdeel = 3 uren)

€ 80 / uur (+ km vergoeding) bij een traject/workshop meer dan 2 dag delen

 

Ons vormings-en ondersteuningsaanbod kan ook aangevraagd worden door externe organisaties (bv instellingen BJB, hogescholen, universiteit,...). Bovenstaande tarieven zijn ook hier van toepassing.

*Voor scholen secundair onderwijs uit de regio Gent/Eeklo/Deinze/Oudenaarde

kan dit georganiseerd worden met Subsidies van de Vlaamse Overheden.

 

Neem gerust contact op voor meer info!

Copyright © vzw aPart All Rights Reserved